3. Crkva Svete Trojice, Kraljevo

Centralna crkva Eparhije Žike Srpske pravoslavne crkve je Katedralna crkva u Kraljevu. To je u ovom gradu i najveći pravoslavni hram. Posvećena je Svetoj Trojci i prvobitno je bila delo kneza Miloša Obrenovića. Sadašnji izgled crkve sačuvan je od 1839. Oronula crkva sagrađena od drvenih dasaka i greda nalazila se...

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Centralna crkva Eparhije Žike Srpske pravoslavne crkve je Katedralna crkva u Kraljevu. To je u ovom gradu i najveći pravoslavni hram. Posvećena je Svetoj Trojci i prvobitno je bila delo kneza Miloša Obrenovića. Sadašnji izgled crkve sačuvan je od 1839.

Oronula crkva sagrađena od drvenih dasaka i greda nalazila se u Staroj Čaršiji, gde su Srbi živeli za vreme Turaka. Kako je knez Miloš često boravio tamo i molio se za oslobođenje od Turaka, odlučio je da ga obnovi i izgradi posle pobede kao znak zahvalnosti Bogu na pomoći. Izgradnja crkve počela je 1824. Prethodna crkva evidencije premeštena je u luku nove crkve i tamo je održano bogosluženje dok se izgradnja ne završi. Za vreme kneza Miloša podignut je oltar i srednji deo crkve. Tri zvona donirala crkvi, od kojih je jedno prikačio knez Aleksandar Karađorđević. Kula crkve, zadnji deo i narteks podignuti su 1839.

Tokom sukoba u kojima se srpski narod borio za oslobođenje od Turaka, knez Miloš Obrenović redovno je posećivao ovu crkvu, zbog čije inicijative za obnovu crkve i danas posto. Vladika Janićije Nešković-Janja boravio je u crkvi dok je oporavljao manastir Žiča. Nakon čega je ostao trajno. Crkva obeležava Svetog prvomučenika i arhiđakona Stevana kao svoju slavu.

U maju 1984. godine započeta je obnova ikonostasa u crkvi, koja je trajala nekoliko meseci. Nakon uspešne restauracije crkva je dobila veliku ikonu Svete Trojice, koja privlači pažnju posetilaca.