5. Crkva brvnara i Crkva Sv. Apostola Pavla, Cvetke

Crkva brvnara sa grobljem u Cvetkama, naselju na teritoriji grada Kraljeva, podignuta je 1824. godine i ima status spomenika kulture od velikog značaja. Sadašnja crkva brvnara je posvećena Svetoj Bogorodici i podignuta je na mestu starije crkve brvnare, koja je stradala u vreme borbi za oslobođenje od Turaka. Ta ranija...

@Vanilica_CC_BY-SA-4.0.jpg

Crkva brvnara sa grobljem u Cvetkama, naselju na teritoriji grada Kraljeva, podignuta je 1824. godine i ima status spomenika kulture od velikog značaja. Sadašnja crkva brvnara je posvećena Svetoj Bogorodici i podignuta je na mestu starije crkve brvnare, koja je stradala u vreme borbi za oslobođenje od Turaka. Ta ranija crkva je nastala u prvoj polovini 18. veka i bila je posvećena arhistratigu Mihailu. Nov Bogorodičin hram je podignut trudom sveštenojereja Ivana Pejovića, dok je radove izveo osaćanski neimar Mitar Novaković.

U zajedničkoj velikoj porti nalazi se i noviji hram posvećen Svetom apostolu Pavlu, podignut 1964. godine. Oko 1880. godine crkva je doživela obnovu koja je u potpunosti izmenila njen spoljni izgled. Enterijer je zadržao prvobitnu podelu na oltarski prostor, naos i pripratu sa horom. Drvorezbarena dekoracija svedena je na skromni ukras zapadnih vrata i dovratnika. Ikonostasna pregrada iz 1812. godine broji četrdesetak dobro sačuvanih ikona različitih priložnika, koje se najvećim delom pripisuju Janku Mihailoviću Moleru, poznatom ikonoslikaru.

Pored ikona, riznica crkve u Cvetkama čuva vredne predmete mobilijara kao i rukopisni triod iz 1561. godine. Kraj hrama se nalazi groblje gde posebnu pažnju privlači nadgrobni spomenik Jove Kursule, vojvode iz Prvog srpskog ustanka.