6. Crkva Svetog Nikole, Šumnik

Crkva svetog Nikole nalazi se u selu Šumniku kod tvrđave Brvenik, nedaleko od Raške. Nije poznato kada je podignuta, ali se smatra da je u pitanju zadužbina nekog vlastelina, nastala krajem 13. ili početkom 14. veka, dok su arheloška istraživanja potvrdila upotrebu crkve tokom 14. i 15. veka. Po vremenu...

@CrniBombarder_CC-BY-SA-3.0

Crkva svetog Nikole nalazi se u selu Šumniku kod tvrđave Brvenik, nedaleko od Raške. Nije poznato kada je podignuta, ali se smatra da je u pitanju zadužbina nekog vlastelina, nastala krajem 13. ili početkom 14. veka, dok su arheloška istraživanja potvrdila upotrebu crkve tokom 14. i 15. veka. Po vremenu nastanka, ali i nekim stilskim karakteristikama (ima nekih odlika romanike), slična je obližnjoj crkvi svetog Nikole u Baljevcu. Radovi na istraživanju i konzervaciji crkve, okončani su tokom `80 godina 20 veka.

Njena unutrašnjost bila je ukrašena freskama, koje su vrlo slabo očuvane. Iznad ulaza je u niši naslikano Uspenje Presvete Bogorodice, dok su najnižu zonu činile stojeće figure.Na osnovu ugrebanog crteža i osnovne oker-zelene harmonije može zaključiti da je slikar bio obrazovan u najboljim tradicijama monumentalnog slikarstva.