7. Crkva Svetog Nikole u Reci

Crkva Svetog Nikole u Reci (Zaselak Palež) je podignuta tokom 14. veka i ubraja se u zaštićena nepokretna kulturna dobra kao spomenik kulture od velikog značaja. Okruženom seoskim grobljem o ovom spomeniku ne postoje pisani izvori – nepoznat je ktitor kao i vreme nastanka. Osnovni deo hrama je najverovatnije podignut...

@SANU

Crkva Svetog Nikole u Reci (Zaselak Palež) je podignuta tokom 14. veka i ubraja se u zaštićena nepokretna kulturna dobra kao spomenik kulture od velikog značaja. Okruženom seoskim grobljem o ovom spomeniku ne postoje pisani izvori – nepoznat je ktitor kao i vreme nastanka. Osnovni deo hrama je najverovatnije podignut u drugoj polovini 14. veka, dok je priprata kasnije dozidana.

Unutrašnjost hrama, kao i njegova zapadna fasada, bili su prekriveni freskama koje su delimično sačuvane, a jednim delom skinute sa zidova i prenete u Narodni muzej u Beogradu još 1947. godine. Iako je bojeni sloj u velikoj meri oštećen, između ostalog i usled požara do kojeg je došlo u nepoznato vreme, moguće je naslutiti da je ovo slikarstvo delo veštog majstora čiji je crtež siguran, a figure čvrsto modelovane. Stilske i ikonografske osobenosti upućuju na analogije u srpskom živopisu druge polovine 14. veka.