7. Crkva u Paklenju, Ukopana crkva

Nedaleko od lokalnog groblja u selu Paklenje kod Baljevca na Ibru otkriveni su ostatci neobične i u ovom kraju jedinstvene crkve, potpuno ukopane u zemlju, o čijem postojanju doskora ništa nisu znali ni meštani Paklenja, niti arheolozi koji su istraživali ovaj deo doline Ibra. Stručnjaci veruju da se radi jednoj...

Nedaleko od lokalnog groblja u selu Paklenje kod Baljevca na Ibru otkriveni su ostatci neobične i u ovom kraju jedinstvene crkve, potpuno ukopane u zemlju, o čijem postojanju doskora ništa nisu znali ni meštani Paklenja, niti arheolozi koji su istraživali ovaj deo doline Ibra. Stručnjaci veruju da se radi jednoj od takozvanih skrivenih ili nevidljivih crkava, kakve su građene u tursko doba kada je hrišćanima bilo zabranjeno da se okupljaju, da grade bogomolje i mole se Bogu. Ovaj deo Srbije, dolina Ibra i Stari Ras, poznati su po minijaturnim crkvama.  Kada je 1445.godine Brvenik pao pod tursku vlast, prestala je da postoji Srpska despotovina. Od tog vremena počinje osmanlijska represija gde nije bila dozvoljena gradnja novih crkava, a mnogi hramovi su uništeni.

Crkva u Paklenju, na jednom skrovitoim mestu, skoro neprimetna u prirodnom okruženju, verovatno je građena uprkos zabranama osvajača.

Galerija: