Almaška crkva – Srpska pravoslavna crkva Sv. tri jerarha

POREKLO Današnja crkva, treća po redu na ovom mestu, podignuta je 1797. godine. Predstavlja najveći pravoslavni hram u gradu. ČINJENICE & DATUMI Prvu crkvu podigli su između 1716. i 1718. godine novopridošli meštani sela Almaš, te je otuda i poznatiji naziv crkve – Almaška crkva Druga crkva je podignuta između...

POREKLO
Današnja crkva, treća po redu na ovom mestu, podignuta je 1797. godine. Predstavlja najveći pravoslavni hram u gradu.

ČINJENICE & DATUMI

  • Prvu crkvu podigli su između 1716. i 1718. godine novopridošli meštani sela Almaš, te je otuda i poznatiji naziv crkve – Almaška crkva
  • Druga crkva je podignuta između 1737. i 1739. godine
  • Kada je građena današnja crkva prethodna nije srušena već se gradilo preko nje kako bi se liturgije redovno održavale. Tek kad je nova crkva u potpunosti završena, stara je srušena
  • Hram je posvećen prazniku Sveta Tri jerarha – Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustom. Posvetu je dobio na sledeći način: graditelјi nisu mogli da se dogovore kome će posvetiti hram, pa su kada su kopajući bunar naišli na ikonu posvećenu sv. Tri jerarha, odlučili da crkvu posvete njima
  • Drvorezbariju Almaške crkve, koju čine ikonostas, pevnice, tronovi, predikaonica i Hristov grob, uradio je oko 1800. godine Aksentije Marković
  • Slikar Arsa Teodorović započeo je 1803.godine oslikavanje zidnih površina i ikonostasa. Slikaske radove završio je do 1811. godine
  • U porti crkve nalazilo se prvo od tri Almaška groblјa. Drugo je bilo u današnjoj Dositejevoj ulici, a treće na mestu gde je i danas Almaško groblјe