Blok građanskih kuća

Blok građanskih kuća u Knez Mihailovoj ulici na brojevima 46, 48 i 50 nastao je krajem 70-tih godina 19. veka. Kuće su jedinstvene po arhitektonskom sadržaju, nameni i stilskoj obradi. Oblikovane su u tada savremenom duhu istorijskih stilova. Spadaju među prve podignute zgrade u novoprojektovanoj ulici po Regulacionom planu Emilijana...

(cc)Djordje Stakić/CC BY-SA 3.0

  • Blok građanskih kuća u Knez Mihailovoj ulici na brojevima 46, 48 i 50 nastao je krajem 70-tih godina 19. veka. Kuće su jedinstvene po arhitektonskom sadržaju, nameni i stilskoj obradi. Oblikovane su u tada savremenom duhu istorijskih stilova.
  • Spadaju među prve podignute zgrade u novoprojektovanoj ulici po Regulacionom planu Emilijana Josimovića iz 1867. godine.
  • Podizanjem ovog bloka građanskih kuća označava se početak prekida sa tradicionalnom balkanskom arhitekturom i prihvatanje savremenih evropskih građevinskih stilova, kao odraz socijalnih i kulturnih promena.
  • Blok čine kuća Hristine Kumanudi na broju 50, Krstina mehanana broju 48 i kuća Veljka Savića na broju 46.
  • U zgradi na broju 46 danas se nalazi Kuća Legata.