Crkva Svetog Aleksandra Nevskog

Projekat za Crkvu Sv. Aleksandra Nevskog na Dorćolu izradila je Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji. Realizacija projekta započeta je 1912. godine, ali je septembra iste godine gradnja obustavljena usled rata. Drugi Balkanski rat (1913), a potom i Prvi svetski (1914–1918), sprečili su dalju izgradnju crkve, te su radovi...

(cc) Fred Romero/CC BY 2.0

  • Projekat za Crkvu Sv. Aleksandra Nevskog na Dorćolu izradila je Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji.
  • Realizacija projekta započeta je 1912. godine, ali je septembra iste godine gradnja obustavljena usled rata. Drugi Balkanski rat (1913), a potom i Prvi svetski (1914–1918), sprečili su dalju izgradnju crkve, te su radovi okončani tek između 1928. i 1929. godine.
  • Arhitektonsko rešenje Jelisavete Načić doživelo manje izmene u saradnji sa arhitektima Petrom J. Popovićem i Vasilijem Androsovim.
  • Crkva Svetog Aleksandra Nevskog je izvedena po ugledu na srpsko srednjovekovno crkveno graditeljstvo moravske škole. Mermerni iconostas crkvi je poklonio kralj Aleksandar Karađorđević 1930. godine.

Copy link
Powered by Social Snap