Etnografska zbirka

Etnografska zbirka počinje sa formiranjem od samog osnivanja muzeja, kada se beleži ulazak u fond jednog od vrednijih predmeta srpske građanske nošnje, ženskog haljetka evidentiranog kao svadbeno libade. Ustrojstvom odeljenja za etnologiju (1965), započeto je sistematsko proučavanje tradicionalne kulture i formiranje zbirki u koje ulaze predmeti sa teritorije Kruševca, ali...

  • Etnografska zbirka počinje sa formiranjem od samog osnivanja muzeja, kada se beleži ulazak u fond jednog od vrednijih predmeta srpske građanske nošnje, ženskog haljetka evidentiranog kao svadbeno libade.
  • Ustrojstvom odeljenja za etnologiju (1965), započeto je sistematsko proučavanje tradicionalne kulture i formiranje zbirki u koje ulaze predmeti sa teritorije Kruševca, ali i šire antropogeografske celine dela Temnića i Zapadnog Pomoravlja, Rasine, potkopaoničkih naselja i oblasti Aleksandrovačke župe.
  • Etnološka zbirka, sa oko 6000 evidentiranih predmeta, danas je razvrstana na predmete koji pripadaju seoskoj i gradskoj kulturi.

Galerija: