Etnologija- Duvan i lule

U Vojvodini, dok je bila dao Austrougarske, podsticalo se gajenje duvana. Uzgajali su ga prvenstveno Mađari doseljeni 1804. godine na teritoriji Bačke i Banata Duvan je i uvožen u velikim količinama, a tako i pušački pribor

@gmv

  • U Vojvodini, dok je bila dao Austrougarske, podsticalo se gajenje duvana. Uzgajali su ga prvenstveno Mađari doseljeni 1804. godine na teritoriji Bačke i Banata
  • Duvan je i uvožen u velikim količinama, a tako i pušački pribor

Galerija: