Feliks Mileker

Zasluge za osnivanje Gradskog muzeja u Vršcu pripadaju Feliksu Milekeru, čiji je kustos bio skoro 50 godina Feliks Mileker (1858–1942) je priznati arheolog, istoričar i publicista koji je tokom svog života objavio veliki broj naučnih i stručnih radova, monografija i članaka

@gmv

  • Zasluge za osnivanje Gradskog muzeja u Vršcu pripadaju Feliksu Milekeru, čiji je kustos bio skoro 50 godina
  • Feliks Mileker (1858–1942) je priznati arheolog, istoričar i publicista koji je tokom svog života objavio veliki broj naučnih i stručnih radova, monografija i članaka

Galerija: