Galerija fresaka

Galerija fresaka Narodnog muzeja u Beogradu nalazi se u ulici Cara Uroša. U Galeriji se čuvaju kopije fresaka i odlivci skulptura koji svedoče o jedinstvenoj i značajnoj umetnosti zidnog slikarstva, ikonopisa, minijaturnog slikarstva i arhitekture nastale na teritoriji srednjovekovne Srbije i zemalja Balkana. Otvorena je 1953. godine kao drugi muzej...

(cc)Mickey Mystique/CC BY-SA 4.0

  • Galerija fresaka Narodnog muzeja u Beogradu nalazi se u ulici Cara Uroša. U Galeriji se čuvaju kopije fresaka i odlivci skulptura koji svedoče o jedinstvenoj i značajnoj umetnosti zidnog slikarstva, ikonopisa, minijaturnog slikarstva i arhitekture nastale na teritoriji srednjovekovne Srbije i zemalja Balkana.
  • Otvorena je 1953. godine kao drugi muzej te vrste u svetu.
  • Galerija fresaka pridružena je Narodnom muzeju u Beogradu 1973. godine.
  • Sve kopije dela su akademskih umetnika specijalizovanih u toj oblasti. Njihove dimenzije, način izrade, kao i oštećenja, potpuno su verni originalima.
  • Namenska zgrada za Galeriju fresaka izgrađena je 1952. godine, na zemljištu koje je Jevrejska opština ustupila gradu Beogradu pod uslovom da budući objekat bude namenjen kulturi. Na tom mestu nekada se nalazila sinagoga Bet Izrael, koju su nacisti porušili 1944. godine.