Geto i Holokaust

Hitlerova Nemačka napala je Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine. Nakon toga, region Bačke okupirala je Mađarska. U početku Jevreji nisu odvođeni u koncentracione logore u velikom broju, ali su muškarci odvođeni u prisilne radne logore radi čišćenja mina na Istočnom frontu i u istočnoj Mađarskoj. Nakon što su nemačke trupe...

  • Hitlerova Nemačka napala je Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine. Nakon toga, region Bačke okupirala je Mađarska.
  • U početku Jevreji nisu odvođeni u koncentracione logore u velikom broju, ali su muškarci odvođeni u prisilne radne logore radi čišćenja mina na Istočnom frontu i u istočnoj Mađarskoj.
  • Nakon što su nemačke trupe ušle u Mađarsku, odluka o „čišćenju zemlje od Jevreja“ usvojena je 19. aprila 1944. godine.
  • Jevrejske porodice bile su proterane iz svojih domova i primorane da pređu u improvizovani geto odmah nakon nemačke okupacije, a najkasnije do 10. maja 1944. godine.
  • Geto se nalazio u blizini teretne železničke stanice i bio je u stalnoj opasnosti od udara iz vazduha. Sastojao se od stotinak porodičnih kuća u 15 ulica, u kojima je moralo da živi oko 3500 Jevreja.
  • Za subotičke Jevreje, 16. jun 1944. godine, jedan je od najtužnijih dana. Tog dana su ubačeni u stočne vagone i poslati u Aušvic i druge nacističke logore smrti širom Evrope.
  • Posle rata, samo se 1000 subotičkih Jevreja vratilo iz deportacije. Preživeli su pokušali da nastave svoj život ovde, ali je 1948. godine oko 800 preostalih Jevreja otišlo u Izrael.

Galerija: