Ičkova kuća

Ičkova kuća u ulici Bežanijska br.18 podignuta je 1793. godine. Ima sve odlike reprezentativne gradske kuće s kraja 18. Veka. Predstavlja jednu od najstarijih sačuvanih kuća i svedočanstvo urbanog razvoja Starog jezgra Zemuna. Kuća je sagrađena u stilu klasicizma. U prizemlju se nekada nalazila kafana „Kraljević Marko“, a na spratu...

(cc) Андријана/CC BY-SA 4.0

  • Ičkova kuća u ulici Bežanijska br.18 podignuta je 1793. godine. Ima sve odlike reprezentativne gradske kuće s kraja 18. Veka.
  • Predstavlja jednu od najstarijih sačuvanih kuća i svedočanstvo urbanog razvoja Starog jezgra Zemuna.
  • Kuća je sagrađena u stilu klasicizma. U prizemlju se nekada nalazila kafana „Kraljević Marko“, a na spratu stanovi. Tokom vremena je prepravljana, a kompletna rekonstrukcija i revitalizacija je izvršena 1980-tih.
  • Poznata je kao Ičkova kuća jer je u njoj boravio ustanički diplomata i trgovac Petar Ičko, koji je imao važnu ulogu u pripremi Prvog srpskog ustanka 1804. godine. Petar Ičko bio je trgovački konzul i posrednik između zemunskih, solunskih i drugih trgovaca. U Zemunu je boravio od 1802-1803. godine.