Kapela Svete Petke i crkva Ružica

Sadašnja kapela Svete Petke podignuta je 1937. godine, nad izvorom koji se još od srednjeg veka povezuje sa poštovanjem svete Petke i smatra sečudotvornim mestom za sve vernike Prvobitna kapela podignuta je još u srednjem veku kada,na molbu kneginje Milice, mošti ove svetiteljke dolaze u Beograd Crkva Ružica, posvećena prazniku...

© Svetlana Dingarac

  • Sadašnja kapela Svete Petke podignuta je 1937. godine, nad izvorom koji se još od srednjeg veka povezuje sa poštovanjem svete Petke i smatra sečudotvornim mestom za sve vernike
  • Prvobitna kapela podignuta je još u srednjem veku kada,na molbu kneginje Milice, mošti ove svetiteljke dolaze u Beograd
  • Crkva Ružica, posvećena prazniku rođenja Bogorodice, podignuta je 1867. godine kao hram za vojsku (vojnike)
  • Prema narodnom verovanju, na mestu današnje crkve Ružica, u srednjem veku nalazila se istoimena crkva, ali za to nema nikakve potvrde
  • Crkva je teško oštećena u vreme Prvog svetskog rata 1915. godine i temeljno je obnovljena 1925. godine, kada je dobila sadašnji izgled