Konak kneginje Ljubice

Konak kneginje Ljubice jedno je od retkih sačuvanih zdanja iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića. Svojim izgledom i arhitekturom srpsko-balkanskog stila, predstavlja jedan od najreprezentativnijih sačuvanih primera građanske arhitekture prve polovine 19. veka u Beogradu. Građen je u periodu 1829–1831, po planovima Hadži Nikole Živkovića, zvaničnog kneževog graditelja. Posle...

(cc)Mister No/CC BY 3.0

  • Konak kneginje Ljubice jedno je od retkih sačuvanih zdanja iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića.
  • Svojim izgledom i arhitekturom srpsko-balkanskog stila, predstavlja jedan od najreprezentativnijih sačuvanih primera građanske arhitekture prve polovine 19. veka u Beogradu.
  • Građen je u periodu 1829–1831, po planovima Hadži Nikole Živkovića, zvaničnog kneževog graditelja.
  • Posle sanacije i rekonstrukcije zgrada je 1980. ušla u sastav Muzeja grada Beograda, a u septembru iste godine otvorena je stalna muzejska postavka „Enterijeri beogradskih kuća 19. veka“.