Kritičari o Mileninom stvaralaštvu

Rozamond Frost (Grad i selo, mart 1940. godine): „Arhitektonske fantazije iscrtane tananošču poput paukove mreže, upaljene lampe, prozračne tkanine s naborima, napola velovi, napola haljine, u koje je ona obla­čila svoje Magdalene, su deo misterioznog, zamagljenog sveta, onog sveta koga je Milena otkrila. On je daleko više dekorati­van nego Dalijev...

© Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Rozamond Frost (Grad i selo, mart 1940. godine): „Arhitektonske fantazije iscrtane tananošču poput paukove mreže, upaljene lampe, prozračne tkanine s naborima, napola velovi, napola haljine, u koje je ona obla­čila svoje Magdalene, su deo misterioznog, zamagljenog sveta, onog sveta koga je Milena otkrila. On je daleko više dekorati­van nego Dalijev svet i njegova ženstvena, melanhonična privla­čnost treba svakako da donese uspeh“.
  • Iz kritičareve beležnice (Njujork Tajms): „Moderna renesansa je, možda, faza koja najbolje opisuje Milenine slike koje se sada nalaze u galeriji Džulijen Levi. To je snažno delo jasne tehničke spretnosti“.
  • Andre Lot: „Milena Barili će potražiti tu potrebnu poeziju jednom stramputicom koju je pokušala da spoji sa onom kod nadrealista, ali njen postupak je osoben, njen talenat siguran“.

Copy link
Powered by Social Snap