Kritičari o Mileninom stvaralaštvu

Rozamond Frost (Grad i selo, mart 1940. godine): „Arhitektonske fantazije iscrtane tananošču poput paukove mreže, upaljene lampe, prozračne tkanine s naborima, napola velovi, napola haljine, u koje je ona obla­čila svoje Magdalene, su deo misterioznog, zamagljenog sveta, onog sveta koga je Milena otkrila. On je daleko više dekorati­van nego Dalijev...

© Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Rozamond Frost (Grad i selo, mart 1940. godine): „Arhitektonske fantazije iscrtane tananošču poput paukove mreže, upaljene lampe, prozračne tkanine s naborima, napola velovi, napola haljine, u koje je ona obla­čila svoje Magdalene, su deo misterioznog, zamagljenog sveta, onog sveta koga je Milena otkrila. On je daleko više dekorati­van nego Dalijev svet i njegova ženstvena, melanhonična privla­čnost treba svakako da donese uspeh“.
  • Iz kritičareve beležnice (Njujork Tajms): „Moderna renesansa je, možda, faza koja najbolje opisuje Milenine slike koje se sada nalaze u galeriji Džulijen Levi. To je snažno delo jasne tehničke spretnosti“.
  • Andre Lot: „Milena Barili će potražiti tu potrebnu poeziju jednom stramputicom koju je pokušala da spoji sa onom kod nadrealista, ali njen postupak je osoben, njen talenat siguran“.