Milenijumska kula

Milenijumska kula, simbol Zemuna, jedna je od četiri Milenijumske kule koje su Ugarske vlasti izgradile na sve četiri strane sveta,u sklopu proslave hiljadugodišnice doseljavanja Ugara u Panoniju. Kula visoka 36 metara tada je izgrađena na najužnijoj tački kraljevstva, na brdu Gardoš u Zemunu, 1896. godine. Podignuta je na temeljima nekadašnje...

(cc)Miljan Simonović/CC BY-SA 4.0

  • Milenijumska kula, simbol Zemuna, jedna je od četiri Milenijumske kule koje su Ugarske vlasti izgradile na sve četiri strane sveta,u sklopu proslave hiljadugodišnice doseljavanja Ugara u Panoniju.
  • Kula visoka 36 metara tada je izgrađena na najužnijoj tački kraljevstva, na brdu Gardoš u Zemunu, 1896. godine.
  • Podignuta je na temeljima nekadašnje zemunske tvrđave koje se kao važna odbrambena tačka vekovima izdizala iznad desne obale Dunava.
  • Brdo Gardoš predstavlja uzvišenu lesnu zaravan za koju je utvrđeno da predstavlja praistorijsko nalazište starčevačke i vinčanske kulture, ali i kulture gvoždja koja se vezuje za Kelte.Takođe, na Gardoškom bregu nalazilo se i rimsko naselje Taurunum.
  • Najpravilniji naziv kule je Milenijumska kula, ali se često naziva i Gardoška kula i Kula Sibinjanin Janka.