Milenina poezija

Milena je bila svestrano umetnički nadarena,pa se samim tim u njenoj umetnosti prožimalo slikarstvo sa poezijom, a stihovi sa tonovima muzike. Svojim pesmama se potvrdila kao vrstan stilista, prateći književno-teorijske zahteve „moderne“. Poetika „moderne“ posebno je negovana u italijanskim poetskim radionicama i francuskom pesništvu simbolizma i nadrealizma. Milena je svoje...

© Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Milena je bila svestrano umetnički nadarena,pa se samim tim u njenoj umetnosti prožimalo slikarstvo sa poezijom, a stihovi sa tonovima muzike.
  • Svojim pesmama se potvrdila kao vrstan stilista, prateći književno-teorijske zahteve „moderne“. Poetika „moderne“ posebno je negovana u italijanskim poetskim radionicama i francuskom pesništvu simbolizma i nadrealizma.
  • Milena je svoje vizije ostvarila kao prva srpska pesnikinja koja je zastupala nadrealizam. Neobičnost njenog umetničkog i poetskog izraza izražena je kroz simbolične stihove.
  • Knjiga pesama Milene Pavlović Barili podeljena je na italijanski, francuski i španski ciklus.