Milenino stvaralaštvo tokom Američkog perioda

Od 1939. do 1945. godine nastaje njen takozvani američki period, gde vidimo kontrast komercijalnog modnog dizajna, portrete ličnosti iz visokog društva sa metafizičkim prizvukom i mističnim religioznim kompozicijama 1939. godine nastaje i remek – delo „Autoportret sa velom“, koji može da se uporedi s velikim primerima renesansne umetnosti 1940. godine...

  © Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Od 1939. do 1945. godine nastaje njen takozvani američki period, gde vidimo kontrast komercijalnog modnog dizajna, portrete ličnosti iz visokog društva sa metafizičkim prizvukom i mističnim religioznim kompozicijama
  • 1939. godine nastaje i remek – delo „Autoportret sa velom“, koji može da se uporedi s velikim primerima renesansne umetnosti
  • 1940. godine priređuje svoju prvu „američku“izložbu, gde izlaže kompozicije iz evropskog perioda
  • Početkom 1943. godine izlaže svoja dela u United Yugoslav Relief Fund-u u Njujorku, a ta izložba je nakon toga preneta u Vašington