Milenino stvaralaštvo tokom Beogradskog i Minhenskog perioda

Rani period Mileninog slikarstva bio je vezan za školske nazore, za ljude i prirodu koja ju je okruživala U seriji portreta prepoznajemo filmske zvezde, kao što su Rudolf Valentino ili Konrad Fajt, likove iz njene okoline, ali često i njen sopstveni lik Uporedo sa slikama radi i seriju crteža modnih...

(cc) ZazaSRB / CC BY-SA 4.0

  • Rani period Mileninog slikarstva bio je vezan za školske nazore, za ljude i prirodu koja ju je okruživala
  • U seriji portreta prepoznajemo filmske zvezde, kao što su Rudolf Valentino ili Konrad Fajt, likove iz njene okoline, ali često i njen sopstveni lik
  • Uporedo sa slikama radi i seriju crteža modnih kreacija , izuzetne elegancije