Milenino stvaralaštvo tokom Parisko-rimskog perioda

Tzv. linearno-magični period između 1931. i 1936. godine odlikuje se naglašenim crtežom, svetlim koloritom i unošenjem simbola i sadržaja Slika niz enigmatskih kompozicija sa alegorijskim likovima, u kome se antički elementi prepliću sa savremenim Period od 1936. do 1942. godine obeležen je promenom umetničkog izraza, okretanjem ka velikim vrednostima prošlosti...

© Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Tzv. linearno-magični period između 1931. i 1936. godine odlikuje se naglašenim crtežom, svetlim koloritom i unošenjem simbola i sadržaja
  • Slika niz enigmatskih kompozicija sa alegorijskim likovima, u kome se antički elementi prepliću sa savremenim
  • Period od 1936. do 1942. godine obeležen je promenom umetničkog izraza, okretanjem ka velikim vrednostima prošlosti u slikarstvu, ka „metafizičkom“, odnosno „renesansnom“ obrascu
  • Njeno slikarstvo dobija obeležja magičnog i nadrealističkog