Muzej nauke i tehnike

Muzej nauke i tehnike u Beogradu nalazi se u zgradi stare termoelektrane na Dorćolu, u ulici Skender-begovoj br. 51. Predstavlja ustanovu kulture od nacionalnog značaja. Primarna delatnost muzeja je prikupljanje, istraživanje, zaštita i prezentacija naučno-tehničkih dobara sa ciljem podizanja nivoa svesti o značaju ovih aktivnosti, kao i popularizacija nauke i...

(cc)Nanabaka /CC BY-SA 4.0

  • Muzej nauke i tehnike u Beogradu nalazi se u zgradi stare termoelektrane na Dorćolu, u ulici Skender-begovoj br. 51. Predstavlja ustanovu kulture od nacionalnog značaja.
  • Primarna delatnost muzeja je prikupljanje, istraživanje, zaštita i prezentacija naučno-tehničkih dobara sa ciljem podizanja nivoa svesti o značaju ovih aktivnosti, kao i popularizacija nauke i modernih naučnih dostignuća.
  • Najznačajniji deo predmeta iz zbirke muzeja izložen je na više stalnih postavki, a raznovrsni predmeti izlažu se i u okviru povremenih izložbi.
  • Na lokaciji gde se sada nalazi dvorište muzeja, 5. oktobra 1893. godine počela je sa radom prva javna električna centrala u Srbiji. Beograd je time postao prvi grad u Srbiji koji je dobio javno i kućno osvetljenje.