Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja u Gospodar Jevremovoj ulici je memorijalni muzej, posvećen je dvojici velikana srpske kulture – prosvetitelju i prvom srpskom ministru prosvete Dositeju Obradoviću i reformatoru srpskog jezika, tvorcu srpskog književnog jezika, Vuku Karadziću. Muzej se nalazi u kući koja je podignuta je u prvoj polovini 18. veka...

(cc) Djordje Stakić/CC BY-SA 3.0

  • Muzej Vuka i Dositeja u Gospodar Jevremovoj ulici je memorijalni muzej, posvećen je dvojici velikana srpske kulture – prosvetitelju i prvom srpskom ministru prosvete Dositeju Obradoviću i reformatoru srpskog jezika, tvorcu srpskog književnog jezika, Vuku Karadziću.
  • Muzej se nalazi u kući koja je podignuta je u prvoj polovini 18. veka i arhitektonski predstavlja primer kuće balkanskog stila tog doba.
  • Kuća je više puta menjala namenu i vlasnike a između 1809. i 1813. godine, u njoj je radila Velika škola koju je osnovao Dositej Obradović. Ova škola predstavljala je prvu višu prosvetnu ustanovu u Srbiji, koja će se kasnije razviti u univerzitet.
  • Muzej Vuka i Dositeja nalazi se u sastavu Narodnog muzeja.