Načini sahranjivanja-Skeleti

Na Lepenskom Viru istraženo je 136 grobova u kojima su otkriveni skeletni ostaci 180 individua Najstariji grob na Lepenskom viru otkriven je u fazi Proto-Lepenski vir. Na ovom nivou, jedan pokojnik je sahranjen u polusedećem položaju i prekriven gomilom kamenja Pokojnici su uglavnom sahranjivani u opruženom položaju, sa rukama pored...

© Lepenski vir

  • Na Lepenskom Viru istraženo je 136 grobova u kojima su otkriveni skeletni ostaci 180 individua
  • Najstariji grob na Lepenskom viru otkriven je u fazi Proto-Lepenski vir. Na ovom nivou, jedan pokojnik je sahranjen u polusedećem položaju i prekriven gomilom kamenja
  • Pokojnici su uglavnom sahranjivani u opruženom položaju, sa rukama pored tela ili na stomaku, paralelno sa tokom Dunava dok im je glava bila orijentisana nizvodno