Spomen-ploča Hajduk Veljka

Na panou su prikazani litografija Stare crkve, nadgrobne ploče Veljka i Miljka Petrovića, kao i portreti Sime Milutinovića Sarajlije i Vuka Karadžića, koji su bili savremenici Hajduk Veljka Petrovića Sima Milutinović Sarajlija, kao pesnik i pisac bio je preteča našeg romantizma. Bio je učitelj, pisar, sudija. Učestvovao je u borbama...

  • Na panou su prikazani litografija Stare crkve, nadgrobne ploče Veljka i Miljka Petrovića, kao i portreti Sime Milutinovića Sarajlije i Vuka Karadžića, koji su bili savremenici Hajduk Veljka Petrovića
  • Sima Milutinović Sarajlija, kao pesnik i pisac bio je preteča našeg romantizma. Bio je učitelj, pisar, sudija. Učestvovao je u borbama za oslobođenje Srbije
  • Vuk Stefanović Karadžić (Tršić, 6. novembar 1787– Beč, 7. februar 1864) bio je prvi srpski lingvista u 19. veku, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina i pisac prvog rečnika srpskog jezika. Vuk je najznačajnija ličnost srpske književnosti prve polovine XIX veka. Učestvovao je u Prvom srpskom ustanku kao pisar i činovnik u Negotinskoj Krajini

Galerija: