Neolit

Pored proizvodnje hrane, osnovna karakteristika neolita je i pojava keramike tj. izrada posuda i drugih predmeta od pečene gline. Neolitski stanovnici Lepenskog vira, u periodu od pre 5950 do pre 5500 god. pre n.e. i dalje su praktikovali ribolov, ali zemljoradnja i stočarstvo vremenom dobijaju sve značajniju ulogu Na prostoru...

© Lepenski vir

  • Pored proizvodnje hrane, osnovna karakteristika neolita je i pojava keramike tj. izrada posuda i drugih predmeta od pečene gline.
  • Neolitski stanovnici Lepenskog vira, u periodu od pre 5950 do pre 5500 god. pre n.e. i dalje su praktikovali ribolov, ali zemljoradnja i stočarstvo vremenom dobijaju sve značajniju ulogu
  • Na prostoru gde se nekada nalazilo mezolitsko naselje oni su gradili nadzemne i poluukopane objekte koji su ponekad sadržali i kalotaste peći od pečene zemlje