Nikolajevska crkva – Srpska pravoslavna crkva prenosa moštiju Sv. Oca Nikolaja

POREKLO Crkva je podignuta sredinom 30-ih godina XVIII veka kao zadužbina braće Hadži-Nedelјka i Stojića Bogdanovića, poznatih i kao braća Hadži-Bogdani. Jedna je od najstarijih sakralnih građevina u Novom Sadu. ČINJENICE & DATUMI Crkva je stradala u bombardovanju 1849. godine, ali je obnovlјena između 1860. i 1862. godine sredstvima velikih...

VladimirZubac

POREKLO
Crkva je podignuta sredinom 30-ih godina XVIII veka kao zadužbina braće Hadži-Nedelјka i Stojića Bogdanovića, poznatih i kao braća Hadži-Bogdani. Jedna je od najstarijih sakralnih građevina u Novom Sadu.

ČINJENICE & DATUMI

  • Crkva je stradala u bombardovanju 1849. godine, ali je obnovlјena između 1860. i 1862. godine sredstvima velikih novosadskih dobrotvora Marije i Jovana Trandafil. Oboje su, zajedno sa svojom prerano preminulom decom, sahranjeni ispod poda ovog hrama
  • Oko crkve nekada se nalazilo groblјe, verovatno na širem prostoru hrama i porte
  • Crkvom dominira naglašeno visoki barokni zvonik. Iznad centralnog dela naosa uzdiže se malo pozlaćeno kube u obliku lukovice
  • Na severnoj fasadi hrama nalazi se nadgrobnik iz 1749. godine, na kom je sačuvan najstariji pisani natpis imena Novi Sad na srpskom jeziku
  • Ikonostas je rad Georgija Devića, a ikone na ikonostasu su delo srpskog slikara nazarenskog slikarstva Pavla Simića iz 1861 i 1862. godine
  • Vitražne kompozicije izradio je 1933. godine ruski slikar Vladimir Kuročkin
  • 1913. godine u ovoj crkvi su kršteni sinovi velikih naučnika Mileve Marić Ajnštajn i Alberta Ajnštajna, Hans i Eduard