Osnivanje Galerije

O slikarima-seljacima sve se više govori, te se stvorila potreba za otvaranjem galerije. 15. maja 1955. godine, u Kovačici, otvara se prva seoska galerija slika u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, koja je svoje prostorije imala u zgradi Doma kulture „3. oktobar“. U septembru 1989. godine, u renoviranom seoskom gazdinstvu u samom...

© Galerija naivne umetnosti

  • O slikarima-seljacima sve se više govori, te se stvorila potreba za otvaranjem galerije.
  • 15. maja 1955. godine, u Kovačici, otvara se prva seoska galerija slika u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, koja je svoje prostorije imala u zgradi Doma kulture „3. oktobar“.
  • U septembru 1989. godine, u renoviranom seoskom gazdinstvu u samom centru Kovačice, otvara se nova Galerije naivne umetnosti, koja je raspolagala sa izložbenim prostorom od 250 m2.
  • 15. decembra 2008. godine, Skupština opštine Kovačica osniva Galeriju naivne umetnosti, kao samostalnu ustanovu, nezavisnu od Doma kulture.
  • Narednih godina je uz pomoć sredstava Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama, i opštine Kovačica, izložbeni prostor Galerije postao bogatiji za dodatnih 250m2, što je umnogome doprinelo kvalitetnijem predstavljanju umetničkih dela čuvenih slikara.