Palata Igumanov

Palata Igumanov, među narodom poznata kao Igumanova palata, sagrađena je 1938. godine prema projektu arhitekata Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma. Podigao ju je Sima Andrejević Igumanov (1804—1882), trgovac i veliki srpski dobrotvor. Na pročelju fasade nalazi se natpis: „Zadužbina Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca“. Igumanov je 1872. godine u...

(cc)Andrija12345678/CC BY-SA 4.0

  • Palata Igumanov, među narodom poznata kao Igumanova palata, sagrađena je 1938. godine prema projektu arhitekata Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma.
  • Podigao ju je Sima Andrejević Igumanov (1804—1882), trgovac i veliki srpski dobrotvor.
  • Na pročelju fasade nalazi se natpis: „Zadužbina Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca“. Igumanov je 1872. godine u Prizrenu otvorio Bogoslovsko-učiteljsku školu, čije je izdržavanje obezbedio time što je podigao palatu na Terazijama i stvorio zadužbinu koja je donosila redovne prihode.
  • Nakon Drugog svetskog rata Zadužbina je prestala sa radom, a zgrada je nacionalizovana.
  • Na vrhu zgrade prvobitno se nalazila skulptura Sime Igumanova sa siročićima, rad vajara Lojze Dolinara. Skulptura je, najverovatnije iz ideoloških razloga, 1950. godine uklonjena. Skulptura istog izgleda je ponovo vraćena 2021. godine.