Palata Jožefa Rufa

Posle očeve smrti 1909. godine, Jožef Ruf se sa majkom Serenom i bratom Adolfom preselio u Suboticu. Po ugledu na svog rođaka, Julija Brumera, vlasnika „Prve subotičke fabrike bonbona i čokolade“, braća su 1917. godine započela rad sopstvene fabrike slatkiša. Posle smrti Adolfa 1921. godine, Jožef je ostao jedini vlasnik...

  • Posle očeve smrti 1909. godine, Jožef Ruf se sa majkom Serenom i bratom Adolfom preselio u Suboticu.
  • Po ugledu na svog rođaka, Julija Brumera, vlasnika „Prve subotičke fabrike bonbona i čokolade“, braća su 1917. godine započela rad sopstvene fabrike slatkiša.
  • Posle smrti Adolfa 1921. godine, Jožef je ostao jedini vlasnik fabrike, koja je radila do 1942. godine, kada su mađarske vlasti obustavile isporuku šećera.
  • Tokom 1948. godine, jugoslovenske vlasti oduzele su Rufu vlasništvo nad fabrikom i stvorile današnju fabriku Pionir.
  • Rufova palata sa prostorima za iznajmljivanje ima deset poslovnih u prizemlju, a dvosobne, trosobne i četvorosobne stanove na prvom i drugom spratu.

Galerija: