Park Kalemegdan i fontana Ribar

Naziv Kalemegdan potiče od turske složenice i znači: gradsko polje; to je bio prazan prostor koji je razdvajao beogradsku varoš od tvrđave Prvi planovi o uređenju Kalemegdana potiču iz 1867. godine Park čine dve celine: Veliki Kalemegdan – izgrađen kao gredski park i Mali Kalemegdan, koji je krajem XIX veka...

© Beogradska Tvrdjava

  • Naziv Kalemegdan potiče od turske složenice i znači: gradsko polje; to je bio prazan prostor koji je razdvajao beogradsku varoš od tvrđave
  • Prvi planovi o uređenju Kalemegdana potiču iz 1867. godine
  • Park čine dve celine: Veliki Kalemegdan – izgrađen kao gredski park i Mali Kalemegdan, koji je krajem XIX veka imao zabavne sadržaje (cirkusi, zabavni parkovi…)
  • Fontana „Ribar“ krasi Kalemegdan od početka XX veka, a zanimljivo je da se ista ovakva fontana nalazi i na Jezuitskom trgu u Zagrebu