Praistorija – prosopomorfni poklopci

Ovi poklopci su osobeni oblici keramičke proizvodnje čuvene vinčanske kulture koja je egzistirala i na ovom području u doba neolita Na lokalitetu Benska bara nađeni su delovi od preko 30 različitih prosopomorfnih poklopaca Poklopci su imali praktičnu namenu, tj. služili su za poklapanje keramičkih posuda- amfora Njihova druga funkcija bila...

© Goran Gajić OROUNDO

  • Ovi poklopci su osobeni oblici keramičke proizvodnje čuvene vinčanske kulture koja je egzistirala i na ovom području u doba neolita
  • Na lokalitetu Benska bara nađeni su delovi od preko 30 različitih prosopomorfnih poklopaca
  • Poklopci su imali praktičnu namenu, tj. služili su za poklapanje keramičkih posuda- amfora
  • Njihova druga funkcija bila je zaštitnog karaktera -poklopac je štitio sadržaj posude od svih loših uticaja