Priča o Justinijanu

Justinijan I je poslednji rimski car rođen na prostoru Srbije Rodio se oko 480. godine u selu Taurisijumu Izvršio je reformu rimskih zakona i doneo niz zakona danas poznatih kao Rimsko pravo Sagradio je i obnovio više stotina gradova i utvrđenja, među kojima je i Caričin Grad U Konstantinopolju je...

  • Justinijan I je poslednji rimski car rođen na prostoru Srbije
  • Rodio se oko 480. godine u selu Taurisijumu
  • Izvršio je reformu rimskih zakona i doneo niz zakona danas poznatih kao Rimsko pravo
  • Sagradio je i obnovio više stotina gradova i utvrđenja, među kojima je i Caričin Grad
  • U Konstantinopolju je podigao Aja Sofiju, najveću hrišćansku crkvu tog doba.
  • Preminuo je 565. godine u Konstantinopolju

Galerija: