Privredni uspon Negotina

U ovoj vitrini izloženi su eksponati koji se odnose na privredni razvoj Krajine, 13. pešadijski puk i socijalistički period. Izložena su dokumenta koja svedoče o razvoju političke misli, vojnoj doktrini, uticaju nauke i umetnosti na naše krajeve. Dominiraju politički događaji i ličnosti Možete videti fotografiju prve negotinske električne centrale koja...

  • U ovoj vitrini izloženi su eksponati koji se odnose na privredni razvoj Krajine, 13. pešadijski puk i socijalistički period. Izložena su dokumenta koja svedoče o razvoju političke misli, vojnoj doktrini, uticaju nauke i umetnosti na naše krajeve. Dominiraju politički događaji i ličnosti
  • Možete videti fotografiju prve negotinske električne centrale koja je izgrađena 1924. godine. Pre izgradnje centrale, Negotin je osvetljavan fenjerima koje su palili, a u jutarnjim satima gasili, ljudi specijalno zaduženi za taj posao. Nazivali su ih popularno patroldžije

Galerija: