Prvi svetski rat

Prvi svetski rat počeo je kao sukob država vojnih blokova Centralnih sila i bloka Antante. U rat je uvučeno 36 država sa milijardu i po stanovnika, od kojih je 70 miliona bilo pod oružjem. Poginulo je preko 10 miliona, a ranjeno preko 21 milion ljudi. Mala Srbija je dala najveće...

  • Prvi svetski rat počeo je kao sukob država vojnih blokova Centralnih sila i bloka Antante. U rat je uvučeno 36 država sa milijardu i po stanovnika, od kojih je 70 miliona bilo pod oružjem. Poginulo je preko 10 miliona, a ranjeno preko 21 milion ljudi. Mala Srbija je dala najveće žrtve. Izgubila je preko milion i dvesta hiljada stanovnika. Srazmerno broju stanovnika, to je preko 28% ukupnog stanovništva
  • Rat je završen pobedom Antante i dominacijom Engleske, Francuske i SAD-a. Srušena su četiri carstva: tursko, rusko, nemačko i austro-ugarsko. Na njihovim ruševinama nastale su nove države: Jugoslavija, Čehoslovačka, Poljska i druge. Za Srbiju i Crnu Goru to je bio odbrambeni rat, na strani Antante

Galerija: