Savremeni članovi Galerije

Trenutno Galerija naivne umetnosti ima aktivnih 26 slikara, prevashodno Slovaka iz Kovačice i susednog slovačkog sela Padine. Iza svakog od njih je dugogodišnje iskustvo u domenu umetnosti naive i cenjeni su i priznati, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Savremeni članovi Galerije naivne umetnosti su: Mihal Povolni, Jan Bačur,...

(cc) BuhaM/BY-SA 4.0

  • Trenutno Galerija naivne umetnosti ima aktivnih 26 slikara, prevashodno Slovaka iz Kovačice i susednog slovačkog sela Padine.
  • Iza svakog od njih je dugogodišnje iskustvo u domenu umetnosti naive i cenjeni su i priznati, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
  • Savremeni članovi Galerije naivne umetnosti su: Mihal Povolni, Jan Bačur, Marija Varga, Alžbeta Čižik, Katarina Karlječik, Jan Glozik, Zuzana Vereski, Ana Knjazovic, Eva Husarik, Jozef
  • Havjar, Pavel Hajko, Štefan Varga, Pavel Cicka, Nada Korenj, Ana Lenhart, Jano Žolnaj, Drago Terzić, Desa Petrov Morar, Ana Kotvaš, Pavel Povolni Juhas, Marija Hlavati, Juraj Lavroš, Pavel LJavroš, Martin Pap, Marina Petrik, Nataša Knjazovic.
  • Savremeni slikari koji su prerano preminuli su: Jan Husarik, Vesna Hrćan, Rozalija Markov i Martin Markov.