Seobe naroda

Dolaze novi narodi sa severa, ovaj prostor i dunavski limes postaju najvažnija granica carstva. Nailaze Goti, brojni i nezadrživi, koji se posle bitke kod Hadrijanopolja i pogibije cara Valensa kreću uz Dunav pustošeći i pljačkajući Posle ovog naleta utvrđenja i gradovi na Dunavu i u zaleđu obnavljaju se i popravljaju,...

  • Dolaze novi narodi sa severa, ovaj prostor i dunavski limes postaju najvažnija granica carstva. Nailaze Goti, brojni i nezadrživi, koji se posle bitke kod Hadrijanopolja i pogibije cara Valensa kreću uz Dunav pustošeći i pljačkajući
  • Posle ovog naleta utvrđenja i gradovi na Dunavu i u zaleđu obnavljaju se i popravljaju, o čemu postoje i brojni dokazi u našem muzeju, i do prve decenije petoga veka traje realitivno zatišje. Tada počinju nove nevolje koje se završavaju napadom Huna 441. godine i potpunim razaranjem antičkog limesa

Galerija: