Skice

Grupu studija iz vremena od 1887. do 1910.godine u tehnici ulja na platnu i drvetu, čine: Igra trik-trak, Studija za sliku Borba petlova ili Krčmarica, Studija za kompoziciju i Čitanje sudbine Ove četiri skice koje su u osnovi idejna priprema za buduću sliku, stoje u postavci kao autonomna dela

@gmv

  • Grupu studija iz vremena od 1887. do 1910.godine u tehnici ulja na platnu i drvetu, čine: Igra trik-trak, Studija za sliku Borba petlova ili Krčmarica, Studija za kompoziciju i Čitanje sudbine
  • Ove četiri skice koje su u osnovi idejna priprema za buduću sliku, stoje u postavci kao autonomna dela

Galerija: