Stambol kapija

Stambol kapija dobila je ime zbog svog položaja, na pravcu glavne komunikacije prema Carigradu, tj. Stambolu Izgrađena je na mestu nekadašnje Konstantinopoljske kapije, koja je izgrađena u vreme austrijske obnove tvrđave i porušena sredinom XVIII veka Na Stambol kapiji se tokom XIX veka nalazio jarbol sa turskom zastavom; danas je...

© Beogradska Tvrdjava

  • Stambol kapija dobila je ime zbog svog položaja, na pravcu glavne komunikacije prema Carigradu, tj. Stambolu
  • Izgrađena je na mestu nekadašnje Konstantinopoljske kapije, koja je izgrađena u vreme austrijske obnove tvrđave i porušena sredinom XVIII veka
  • Na Stambol kapiji se tokom XIX veka nalazio jarbol sa turskom zastavom; danas je ovde zastava sa grbom grada Beograda
  • U kapiji, sa obe strane, nalaze se po dve prostorije u kojima je bila smeštena straža. Danas se ovde nalaze galerijа i suvenirnicа, izložba srednjovekovnih kostima i predmeti izrađeni starozanatskim tehnikama