Tašmajdan

Park Tašmajdan, nadomak najužeg centra grada, nalazi se na prostoru na kome se nekada nalazio kamenolom, a potom u 19. veku Tašmajdansko groblje. Naziv parka nastao od turskog naziva za kamenolom (tur. taş, kamen i meydan, mesto gde se vadi kamen, rudnik). Na području Tašmajdana vađenje kamena zabeleženo je još...

(cc)simon04/CC BY-SA 4.0

  • Park Tašmajdan, nadomak najužeg centra grada, nalazi se na prostoru na kome se nekada nalazio kamenolom, a potom u 19. veku Tašmajdansko groblje.
  • Naziv parka nastao od turskog naziva za kamenolom (tur. taş, kamen i meydan, mesto gde se vadi kamen, rudnik). Na području Tašmajdana vađenje kamena zabeleženo je još od rimskih vremena. Mnogi kamenovi ugrađeni u razne rimske građevine antičkog Singidunuma potiču sa Tašmajdana. Takođe, postoje sačuvani sarkofazi i nadgrobni spomenici iz rimskih vremena koji potiču od kamena iz ovog kamenoloma.
  • Na području Tašmajdana nalazi se više spomenika, važnih sakralnih objekata, kao i prirodni spomenik Miocenski sprud Tašmajdan.