Topčiderska crkva Svetih apostola Petra i Pavla

Topčiderska crkva Svetih apostola Petra i Pavla je hram Srpske pravoslavne crkve u parku Topčider. Podignuta je između 1832. i 1834. godine, po želji kneza Miloša Obrenovića kao dvorska kapela uz njegov konak. Izgradnja crkve, koja je tekla istovremeno sa gradnjom konaka, bila je poverena istaknutim neimarima toga doba Janji...

(cc)Lurdusami/CC BY-SA 3.0

  • Topčiderska crkva Svetih apostola Petra i Pavla je hram Srpske pravoslavne crkve u parku Topčider. Podignuta je između 1832. i 1834. godine, po želji kneza Miloša Obrenovića kao dvorska kapela uz njegov konak.
  • Izgradnja crkve, koja je tekla istovremeno sa gradnjom konaka, bila je poverena istaknutim neimarima toga doba Janji Mihailoviću i Nikoli Đorđeviću. Nadzor nad njihovim radom bio je poveren Hadži Nikoli Živkoviću, Miloševom glavnom graditelju.
  • Na mestu gde se danas nalazi hram ranije je bila velika, gusta šuma. Beograd je predstavljao malo naselje sa nekoliko stotina kuća, a Topčider je bio gotovo nepoznat zaselak. Kada Beograd postaje prestonica, Knez Miloš je namerno izabrao Topčider za svoj konak i crkvu, jer je tada bio van domašaja gradskih topova.