Umetnička dela u okviru stalne muzejske postavke

U okviru stalne muzejske postavke nalaze se tri skulpture. Dve, izvedene u pocinkovanovanom limu, predstavljaju polarizovane celine. Prva, “Prodor ka istoku“(Oto Logo, vajar, 1975.), simbolizuje moćnog orla, odnosno, fašizam na početku rata kao veliku, zlosutnu pticu, a druga postavljena na suprotnoj strani, “Smrt mastodonta“ (Oto Logo, vajar, 1975.), je moćna...

© Spomen Park Kragujevacki Oktobar

  • U okviru stalne muzejske postavke nalaze se tri skulpture. Dve, izvedene u pocinkovanovanom limu, predstavljaju polarizovane celine.
  • Prva, “Prodor ka istoku“(Oto Logo, vajar, 1975.), simbolizuje moćnog orla, odnosno, fašizam na početku rata kao veliku, zlosutnu pticu, a druga postavljena na suprotnoj strani, “Smrt mastodonta“ (Oto Logo, vajar, 1975.), je moćna ptica na kraju rata, pretvorena u bezobličnu masu polomljenog metala.
  • Instalacija “Kragujevački oktobar“ (Nandor Glid, vajar,1975.) je u samom centru gornjeg dela muzejskog prostora i sastoji se od dve različite celine. Jedna, načinjena od originalnog nemačkog oružja i šlemova, predstavlja naoružane vojnike sa mitraljeskim cevima uperenim ka drugoj grupi, užasnutim, izrešetanim žrtvama.
  • Svečani portal na gornjem nivou muzejske zgrade uokviren je bronzanim frizom “Majke“ (Nikola-Koka Janković, vajar, 1975.). Stilizovanim oblicima predstavljena je tužna povorka žena sa crnim maramama na glavama.