Vidovdanski hram (1912. godina)

Vidovdanski hram predstavlja jedinstvenu arhitektonsko-vajarsku celinu za koju je maketu u odnosu 1:50 izradio vajar Ivan Meštrović (1883-1962). Maketa je prvi put javnosti izložena u Beogradu uoči Prvog balkanskog rata (1912), a najveći međunarodni uspeh bila je velika ratna izložba u Muzeju Viktorije i Alberta u Londonu (1915). Svojom snažnom...

  • Vidovdanski hram predstavlja jedinstvenu arhitektonsko-vajarsku celinu za koju je maketu u odnosu 1:50 izradio vajar Ivan Meštrović (1883-1962).
  • Maketa je prvi put javnosti izložena u Beogradu uoči Prvog balkanskog rata (1912), a najveći međunarodni uspeh bila je velika ratna izložba u Muzeju Viktorije i Alberta u Londonu (1915).
  • Svojom snažnom ideološko-propagandnom retorikom, ovo delo sublimira ideje o budućoj jugoslovenskoj naciji i njenim moralnim vrednostima.

Galerija: