Vremeplov – antička epoha

Rimljani su došli na obalu Save u I veku n.e. i tu podigli grad Sirmium, današnju Sremsku Mitrovicu Osvojenu teritoriju Ilirik podelili su na dve provincije Dalmaciju i Panoniju, kojoj je pripala i teritorija Šabačkog kraja Sredinom III veka na teritoriji Panonije česti su upadi varvarskih plemena što za posledicu...

  • Rimljani su došli na obalu Save u I veku n.e. i tu podigli grad Sirmium, današnju Sremsku Mitrovicu
  • Osvojenu teritoriju Ilirik podelili su na dve provincije Dalmaciju i Panoniju, kojoj je pripala i teritorija Šabačkog kraja
  • Sredinom III veka na teritoriji Panonije česti su upadi varvarskih plemena što za posledicu ima uništavanje rimskih naselja i vila rustika – poljskih imanja
  • Huni su sredinom V veka opljačkali ove oblasti, a Avari su krajem VI veka opustošili Panoniju, zauzeli Sirmijum i učinili kraj njegovom postojanju