Vršački triptihon

Slika Vršački triptihon bila je namenjena izlaganju na Milenijumskoj izložbi u Budimpešti, povodom proslave hiljadu godina od dolaska Mađara na prostor Karpatsko-panonskog terena Na triptihonu su razvijene teme privrede tipične za ovo područje. Slika je završena 1896. godine Sastoji se od tri panoa, Trgovina (Pijaca), Vinogradarstvo (Berba) i Ratarstvo (Žetva)

@gmv

  • Slika Vršački triptihon bila je namenjena izlaganju na Milenijumskoj izložbi u Budimpešti, povodom proslave hiljadu godina od dolaska Mađara na prostor Karpatsko-panonskog terena
  • Na triptihonu su razvijene teme privrede tipične za ovo područje. Slika je završena 1896. godine
  • Sastoji se od tri panoa, Trgovina (Pijaca), Vinogradarstvo (Berba) i Ratarstvo (Žetva)

Galerija: