Zadužbina Nikole Spasića

Zgradu u Knez Mihailovoj br.33 podigao je trgovac Nikola Spasić 1889. godine po projektu arhitekte Konstantina Jovanovića, kao stambeno-trgovački objekat na dva sprata. Namena zgrade u kojoj su u prizemlju smeštene trgovine, a na spratovima stanovi, identična je kao i kod drugih zgrada u Knez Mihailovoj ulici u to vreme....

(cc)Fred Romero/CC BY 2.0

  • Zgradu u Knez Mihailovoj br.33 podigao je trgovac Nikola Spasić 1889. godine po projektu arhitekte Konstantina Jovanovića, kao stambeno-trgovački objekat na dva sprata. Namena zgrade u kojoj su u prizemlju smeštene trgovine, a na spratovima stanovi, identična je kao i kod drugih zgrada u Knez Mihailovoj ulici u to vreme.
  • Nikola Spasić je bio uspešan kožarski trgovac, dobrotvor i veliki zadužbinar. Svu svoju imovinu zaveštao je svome narodu. Nekoliko najvećih i najznačajnijih zgrada u Knez-Mihailovoj ulici povezano je sa njegovim imenom.