Zbirka likovne umetnosti

Zbirka likovne umetnosti predstavlja celinu u kojoj su zastupljeni autori i pravci od značaja za razumevanje istorijskih i savremenih tokova srpskog likovnog stvaralaštva 20. veka. Nastajanje zbirke moguće je pratiti kroz nekoliko etapa, počev od 1953 godine. Tokom 1980, zbirka je uvećana za 105 radova koji su predstavljali vrhunska ostvarenja...

  • Zbirka likovne umetnosti predstavlja celinu u kojoj su zastupljeni autori i pravci od značaja za razumevanje istorijskih i savremenih tokova srpskog likovnog stvaralaštva 20. veka.
  • Nastajanje zbirke moguće je pratiti kroz nekoliko etapa, počev od 1953 godine.
  • Tokom 1980, zbirka je uvećana za 105 radova koji su predstavljali vrhunska ostvarenja pojedinih autora. U ovom periodu formiraju se tri jasno izdvojena segmenta u okviru zbirke:
  • Zbirka umetničkih dela nastalih do 1950. godine (sa akcentom na stvaralaštvu zavičajnih umetnika)
  • Zbirka dela likovne umetnosti inspirisanih kosovskom tradicijom, odnosno istorijom srpske srednjovekovne države moravske epohe
  • Zbirka dela savremene likovne umetnosti.
  • Kao posebne celine izdvajaju se spomen-zbirke Milana Milovanovića i Dragoslava Vasiljevića Fige, kao i legat sestara Mihailović.
  • Zbirka likovne umetnosti Narodnog muzeja Kruševac obuhvata 491 delo.

Galerija: