Zemun

Zemun je postao sastavni deo glavnog grada 1934. godine. Do tada je bio zaseban grad u jugoistočnom delu Srema. Tragovi koji svedoče o postojanju naselja na teritoriji Zemuna datiraju još iz doba neolita. Iz vremena Rimljana datira njegov prvi naziv – Taurunum. Kada su se doselili, Sloveni su naziv naselja...

(cc) Julijan Nyča/CC BY-SA 2.0

  • Zemun je postao sastavni deo glavnog grada 1934. godine. Do tada je bio zaseban grad u jugoistočnom delu Srema.
  • Tragovi koji svedoče o postojanju naselja na teritoriji Zemuna datiraju još iz doba neolita. Iz vremena Rimljana datira njegov prvi naziv – Taurunum.
  • Kada su se doselili, Sloveni su naziv naselja promenili zbog brojnih zemunica koje su tu nekada postojale i dodelili mu naziv Zemun (Zemlin).
  • Ostaci starog grada i Milenijumska kula na Gardošu imaju neprocenjiv istorijski i kulturni značaj i predstavljaju najšire prepoznat simbol Zemuna.
  • Kao najznačajnije ustanove kulture u Zemunu izdvajaju se i Zavičajni muzej Zemun, Biblioteka „Sv. Sava“, opera i teatar Madlenijanum.