Zgrada nekadašnjeg hotela „Nacional“

„Narodna gostionica“, kasnije hotel „Nacional“, podignuta 1868, pripadala je grupi tzv. „kalemegdanskih hotela“ koji su građeni i otvarani nakon turske predaje gradova Srbima 1867. godine. Pod nazivom „Nacional“, prvi put se spominje 1876. godine kada je postao konačište stranaca koji su dolazili u Srbiju zbog srpsko-turskog rata.Prostorije na spratu preuređene...

(cc)Nemezis/CC BY-SA 3.0

  • „Narodna gostionica“, kasnije hotel „Nacional“, podignuta 1868, pripadala je grupi tzv. „kalemegdanskih hotela“ koji su građeni i otvarani nakon turske predaje gradova Srbima 1867. godine.
  • Pod nazivom „Nacional“, prvi put se spominje 1876. godine kada je postao konačište stranaca koji su dolazili u Srbiju zbog srpsko-turskog rata.Prostorije na spratu preuređene u gostinske sobe, te od gostionice postaje hotel i gradska mehana, jedan od prvih u Beogradu.
  • Za „Nacional“ se kroz njegov dug period delovanja vezuju imena dve istaknute istorijske ličnosti – književnika Milovana Glišića, koji je u njoj proveo poslednje godine života, i političara Nikole Pašića, u čijoj je svojini bio od 1892. do njegove smrti 1926. godine.